Rydning af sne: Hvilke områder er du ansvarlig for at rydde?

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Hvem er ansvarlig for rydning af sne rent forsikringsmæssigt? Når det er glat om vinteren, så kan man fortovhurtigt snuble og glide på den glatte is og sne. Men hvilke regler er der forsikringsmæssigt? Hvilke områder er du ansvarlig for selv at rydde omkring din bolig?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_button title=”Få 3 gratis tilbud på forsikringer” target=”_self” color=”btn-danger” icon=”none” size=”btn-large” href=”https://forsikring.guru/tilbud”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Rydning af sne | Hvilke områder er mit ansvar?

Er du indehaver af et hus, så har du pligt at rydde sne fra både dit fortov, din havegang rundt om huset, trapper op til din bolig og din indkørsel op til huset.

Selve rydning af fortovet skal sikre at forbipasserende mennesker kan gå sikkert forbi. Dertil skal en rydning af sne og is sikre at skraldemændene kan komme forbi og hente affald og derudover skal det sikre at postbudet kan passe deres arbejde.

.

Hvis du bor på en offentlig vej

Hvis du bor ud til en offentlig vej har du pligt til at ryde og gøre dit fortov farbart, så forbipasserende kan komme forbi uden at komme til skade. Sker der et uheld og de kommer til skade fordi der ikke er fjernet sne og/eller is på fortovet, så kan personen, der falder søge erstatning.

Københavns kommune har præciseret reglerne om ansvar for snerydning med, at man har pligt til at rydde de første 10 meter fra ejendommens skel. Der er dog en undtagelse ved gågader og lege- og opholdsarealer, hvor du kun har pligt til at rydde de første 2,5 meter fra huslinjen (KK, 2015a). Dertil har kommunen eller staten ansvar for, at vejen og cykelstierne bliver vedligeholdt, fejet og ryddet for sne, så længe der er tale om en offentlig vej (KK, 2015b).

.

Hvis du bor på en privat fællesvej

Hvis du er bosiddende på det, der er præciseret som en “privat fællesvej” eller bor du ud til en privat fællessti? Så har du pligt til at holde rent, herunder fjerne affald på fortovet, fjerne sne og sikre at fortovet ikke er glat ved at salte fortovet og trapper, der leder ind til din bolig samt sti og vej udenfor din ejendom.

På en privat fællesvej har du i henhold til Københavns kommunes præcisering (KK, 2015a) også pligt til at fortovet og vejen ud for din ejendom er fri for skæve fliser, der kan være farlige for forbipasserende, samt fylde og elminere farlige huller o.lign., der kan være til fare for forbipasserende.

“Bor du ikke i Københavns kommune, så forhør dig om reglerne hos din lokale kommune”

Sidst men ikke mindst, så skriver Københavns kommune også, at man som grundejer på en “privat fællesvej” også har pligt til at rydde ud til midten af vejen, da der er delt pligt på hver side af vejen og derfor har grundejeren på den anden side af vejen pligt til at rydde sin egen halvdel af vejen (KK, 2015a).

Grundejerne kan, jf. Københavns kommune, ansøge om tilladelse til at ændre og optimere på vejens udstyr, indretning, parkering og montering af hastighedshæmmende bump for egen regning, men der skal søges om tilladelse til dette hos kommunen (KK, 2015b).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_button title=”Få 3 gratis tilbud på forsikringer” target=”_self” color=”btn-danger” icon=”none” size=”btn-large” href=”https://forsikring.guru/tilbud”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Hvis du bor på en privat vej

En privat vej er defineret som en vej, der er ejet af én eller flere grundejere. En privat vej, der ikke har status eller er defineret som en privat fællesvej er ikke underlagt kommunens myndighed.

Veje der er defineret som en privatvej er ofte mindre vejarealer i en institution, virksomhed eller i en boligafdeling. Københavns kommune (2015b) præciserer, at det er grundejeren, der på en privat vej, er ansvarlig for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt samt ryddet for sne herunder skal trapper ind til din bolig også ryddes for sne og være sikre at færdes på, så man ikke glider. Dertil kan grundejerne for egen regning korrigere og optimere på vejens indretning og udstyr uden tilladelse fra kommunen (KK, 2015b).

“Bor du ikke i Københavns kommune, så forhør dig om reglerne hos din lokale kommune”

.

Konklusion

Bor du på en “privat vej” eller en “privat fællesvej”, så er du også ansvarlig for at rydde vejen sammen med de andre grundejere på vejen. Målet er at sikre at forbipasserende arbejdende eller private folk kan komme forbi i bil uden at komme til skade eller forårsage skade på andre. Bor du ikke på en privat vej, så er det kommunens ansvar at rydde vejen og cykelstien, mens du har enten 2,5 meter fra huslinjen ellers skal du rydde de første 10 meter fra ejendommens skel.

.

Er min vej en offentlig vej, en privat fællesvej eller en privat vej?

Er du i tvivl, så spørg din lokale kommune til råds om, hvad dit ansvar er mht. rydning af fortov, trapper, gangstier og vej.

.

Kilder – rydning af sne

KK (2015a). Dit ansvar som grundejer. [Citeret d. 7. nov. 2015]. Link: http://www.kk.dk/artikel/dit-ansvar-som-grundejer

KK (2015b). Offentlig vej eller privat fællesvej. [Citeret d. 7. nov. 2015]. Link: http://www.kk.dk/artikel/offentlig-vej-eller-privat-f%C3%A6llesvej[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *